(SENIOR) BELEIDSMEDEWERKER MET FINANCIEEL/ ANALYTISCH PROFIEL

INFORMATIE

Bedrijf Rijksoverheid
Geplaatst op 11/01/2022
Standplaats Den Haag
Werklocatie Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Aantal uren per week 32 uur
Dienstverband Vast
Carriereniveau Ervaren/Midcareer
Opleidingsniveau WO

FUNCTIEOMSCHRIJVING


(Senior) Beleidsmedewerker met financieel/ analytisch profiel
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functieomschrijving
BZK zoekt een (senior) beleidsmedewerker bij directie Wonen met een financieel/analytisch profiel.

Het toekomstbestendig houden van de woningmarkt vergt blijvende aandacht, gezien alle veranderingen in de maatschappij en economie. Vanuit deze functie draag je hier concreet aan bij, met name op de onderwerpen huurtoeslag en verhuurderheffing. Je helpt actief mee om de geleerde lessen uit de toeslagenaffaire te vertalen naar concreter beleid en een betere uitvoering.

Je gaat werken vanuit de afdeling Strategisch en Financieel Beleid (SFB). De afdeling heeft als kerntaken het beheer en de ontwikkeling van de instrumenten huurtoeslag en verhuurderheffing, alsmede het (laten) uitvoeren van grootschalige onderzoeken en het beheren, actueel houden en ontsluiten van de basisinformatievoorziening wonen. Ook heeft SFB voor de directie een coördinerende rol op de terreinen strategie en internationaal, en beleidsverantwoordelijkheid voor de woningmarkt in Caribisch Nederland.

De werkzaamheden voor de huurtoeslag hebben te maken met de plaats van de huurtoeslag in de beoogde herziening van het toeslagenstelsel. Tegelijkertijd kun je ook betrokken worden bij bredere analysevragen op het terrein van de woningmarkt. Dit ten behoeve van zowel concrete beleidswijzigingen als voor toekomstverkenningen. Je adviseert over de relatie tussen huurtoeslag, huurbeleid en inkomensbeleid. Je werkt ook aan de beantwoording van de vragen van burgers, de media, en vanuit het parlement en bent actief betrokken bij de uitwerking van beleidsvoorstellen in concrete wetgeving en de daaropvolgende parlementaire behandeling.

Wij zoeken een nieuwe collega met een financieel-analytisch profiel.

Je weet de informatie uit gesprekken en je analyses te vertalen naar concrete opties voor beleidsverandering. Zo draag je bij aan het woningmarktbeleid en de uitvoering van grote regelingen. Je houdt daarbij oog op het grotere geheel en bewaakt een goed functioneren van de markt en ruimte voor innovatieve concepten. Je hebt de juiste kritische houding bij politieke en maatschappelijke reflex om bij problemen al snel naar nieuwe wetgeving te gaan kijken.

Vanuit je goede communicatieve vaardigheden, strategisch en analytisch inzicht en je natuurlijke gevoel voor omgang en verhoudingen bouw je een netwerk op van onder meer belangengroeperingen en onze samenwerkingspartners binnen en buiten het Rijk. Je houdt een open oog en oor voor ontwikkelingen en ervaringen in het veld en weet deze door te vertalen naar beleidsvoorstellen en adviezen. Je creëert draagvlak voor en zorgt voor het uitdragen en bewaken (intern en extern) van het beleid. Tevens lever je een bijdrage aan budgettaire ramingen, begrotingsgesprekken en de financiële verantwoording.

Functie-eisen

  • Je hebt WO werk- en denkniveau;
  • Je bent in staat om snel, effectief en helder te adviseren op politiek-bestuurlijke onderwerpen;
  • Je bent initiatiefrijk, resultaatgericht en een echte teamspeler;
  • Je bent analytisch sterk en hebt oog voor verschillende belangen(organisaties) in het beleidsproces. Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Je bent aantoonbaar creatief en innovatief; het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden (al dan niet buiten de gebaande paden) en je weet dat te vertalen in heldere, concrete beleidsrelevante acties;
  • Je schakelt op het juiste moment de juiste mensen in voor steun en medewerking, vormt allianties en coalities om doelstellingen te bereiken;
  • Je bent resultaatgericht, pragmatisch en blijft goed functioneren onder druk: niet alleen denken en praten maar vooral ook doen. Dus je beoordeelt of bepaalde ontwikkelingen wel of niet relevant zijn, en weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden;
  • Je hebt ervaring met overheidsfinanciën en financiële ramingen;
  • Ervaring met SPSS (of bereidheid je hierin te verdiepen) is een pré.


Wij vinden diversiteit belangrijk. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en de creativiteit waardoor we beter aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau:
schaal 11, schaal 12
Salarisomschrijving: Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Maandsalaris: Min €3.344 – Max. €5.825 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur: 1 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Solliciteren?
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.